Navigácia

Obsah

Telocvičňa/Mutifunkčné ihrisko


V pracovných dňoch od 8:00h do 16:00h v školskom roku sú vyhradené pre Základnú školu s materskou školou a podporu športu pre školákov a športové krúžky. Zostávajúci čas je telocvičňa a multifunkčné ihrisko k dispozícií skupinám aj jednotlivcom pre ich športové vyžitie.

Nahlasovenie športových aktivít je možné prostredníctvom rezervačného systému:

obec-2/rezervacny-system/

Cena za hodinu prenájmu telocvične je stanovená nasledovne:

  • pri predplatnom 10€
    (minimálna doba predplatného je jeden mesiac, platba  musí byť zrealizovaná do piateho dňa v mesiaci)
  • jednorázová platba 15€
    (mesiace jan. ,feb. , mar. ,apr. ,máj. ,jún. , sep. ,okt. ,nov. ,dec. )
    10€ (mesiace júl ,aug. )

Cena prenájmu multifunkčného ihriska je stanovená nasledovne: