Navigácia

Obsah

Analógová televízia


Sledovanie analógového televízneho vysielania v káblovej televízií vo Višňovom

Obec Višňové poskytuje svojim občanom šírenie televízneho signálu káblovými rozvodmi. Prostredníctvom káblového vedenia môžete mať pripojených viacero TV prijímačov u Vás doma a to i po prechode na celoslovenské digitálne vysielanie.


Výhody káblovej analógovej televízie

  • pestrá ponuka programov podľa voľby programového balíka
  • rýchle zapojenie bez dlhých čakacích dôb
  • možnosť zapojenia niekoľkých televíznych prijímačov v rámci domácnosti
  • výhodná cenová ponuka

Okrem programových balíkov poskytujeme našim zákazníkom kompletný servis v oblasti údržby káblovej siete.

V prípade, že máte záujem stačí kontaktovať firmu TES-Media na tel. čísle 041/500 5409.


Zriadenie novej prípojky

V prípade záujmu o novú prípojku nás môžete kontaktovať na tel. čísle 041/500 5409, prípadne e-mailom: tes@tes-media.sk.  Na uvedených kontaktoch nahlásite zamestnancom základné údaje ako meno, priezvisko, adresu prípojného miesta a telefónny kontakt. Následne Vám bude poštou prípadne e-mailom zaslaná Zmluva o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie v dvoch vyhotoveniach, platná tarifa a Všeobecné podmienky našej spoločnosti. Jedno vyhotovenie Zmluvy s vyplnenými údajmi je potrebné obratom poslať späť. Po doručení do našej spoločnosti bude prípojka zriadená do 10 pracovných dní, o čom Vás budú vopred informovať naši technickí pracovníci. Po zriadení prípojky Vám poštou bude doručená faktúra spolu s poštovou poukážkou na úhradu. Zriadenie prípojky je spoplatnené na základe platnej tarify.


Prevod prípojky na nového účastníka

Ak sa účastník KTV rozhodne zmeniť bydlisko, prípadne zomrie ale na adrese prípojného miesta zostane bývať niekto, kto má záujem naďalej využívať KTV, je potrebné vykonať prevod prípojky. Pre vykonanie prevodu na nového účastníka je dôležité, aby ste o tejto skutočnosti informovali našich zamestnancov na vyššie uvedených kontaktoch. Administratívna zmena vlastníka prípojky – prevod je založená na dvoch predpokladoch:

1. písomná výpoveď pôvodného účastníka
2. uzatvorenie zmluvy novým účastníkom.

Poplatok za prevod Zmluvy je uvedený v príslušnej tarife každej obce.


Znovupripojenie

Pokiaľ na odbernom mieste už bola v minulosti zriadená prípojka a následne odpojená, pričom káblové vedenie je nepoškodené a funkčné, je možné vykonať jej znovupripojenie za príslušný poplatok. Opäť je potrebné kontaktovať našich zamestnancov.


Výpoveď

Pre podanie výpovede Zmluvy o pripojení je potrebné, aby táto mala písomnú formu a vlastnoručný podpis účastníka, s ktorým bola uzatvorená. K podanej výpovedi Vám bude zaslané písomné stanovisko, v ktorom budete informovaný o prípadnom nedoplatku alebo preplatku na Vašej Zmluve.