Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 35x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 34x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 36x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 25x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 23x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 22x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 22x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 20x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 114x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 33x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 18x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 33x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 32x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 37x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 27x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 24x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 30x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 35x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 38x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 24x | 28.04.2018

Stránka