Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 176x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 152x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 186x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 163x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 181x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 151x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 182x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 166x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 713x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 182x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 146x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 273x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 176x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 207x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 195x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 169x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 227x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 243x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 215x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 174x | 28.04.2018

Stránka