Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 42x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 41x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 45x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 32x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 33x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 30x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 35x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 31x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 174x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 43x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 26x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 57x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 40x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 45x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 41x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 31x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 54x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 52x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 49x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 38x | 28.04.2018

Stránka