Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 930x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,406x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,026x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 713x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 990x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 632x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 594x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 656x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 560x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 501x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 607x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 623x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,461x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,489x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 636x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 637x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 653x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 637x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 630x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 684x | 24.04.2018

Stránka