Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 873x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,314x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 971x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 672x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 927x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 592x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 558x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 620x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 515x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 467x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 566x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 576x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,346x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,401x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 592x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 582x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 611x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 589x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 575x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 639x | 24.04.2018

Stránka