Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 517x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 426x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 692x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 474x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 616x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 414x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 531x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 415x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 3,191x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 457x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 385x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 928x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 552x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 562x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 549x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 469x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 643x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 735x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 708x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 466x | 28.04.2018

Stránka