Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 317x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 254x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 324x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 290x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 385x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 256x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 344x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 262x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 1929x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 293x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 241x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 544x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 331x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 362x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 333x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 314x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 410x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 445x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 432x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 287x | 28.04.2018

Stránka