Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 105x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 95x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 107x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 91x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 102x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 88x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 100x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 87x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 404x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 105x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 79x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 151x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 113x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 104x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 117x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 100x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 136x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 132x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 126x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 98x | 28.04.2018

Stránka