Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 451x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 362x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 573x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 423x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 520x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 359x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 462x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 353x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 2,547x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 383x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 320x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 759x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 452x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 470x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 458x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 411x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 568x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 636x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 611x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 394x | 28.04.2018

Stránka