Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 226x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 189x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 233x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 203x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 256x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 185x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 227x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 198x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 938x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 227x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 179x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 357x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 227x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 259x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 240x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 223x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 277x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 305x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 289x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 216x | 28.04.2018

Stránka