Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 489x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 399x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 644x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 452x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 577x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 389x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 501x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 381x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 2,873x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 419x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 357x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 851x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 505x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 525x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 509x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 446x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 619x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 694x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 663x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 439x | 28.04.2018

Stránka