Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 386x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 307x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 464x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 370x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 466x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 321x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 404x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 318x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 2168x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 349x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 291x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 662x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 405x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 429x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 401x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 375x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 504x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 543x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 541x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 355x | 28.04.2018

Stránka