Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 283x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 234x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 303x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 274x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 365x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 240x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 322x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 241x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 1713x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 274x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 226x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 476x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 301x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 331x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 311x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 290x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 373x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 402x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 387x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 266x | 28.04.2018

Stránka