Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 353x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 276x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 385x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 335x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 422x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 283x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 380x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 291x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 2082x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 321x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 267x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 595x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 369x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 395x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 368x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 346x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 467x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 496x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 492x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 320x | 28.04.2018

Stránka