Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 159x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 140x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 165x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 139x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 154x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 141x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 165x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 153x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 633x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 168x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 136x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 234x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 163x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 188x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 181x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 155x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 204x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 213x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 195x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 158x | 28.04.2018

Stránka