Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 406x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 322x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 512x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 389x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 493x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 339x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 429x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 339x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 2,323x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 366x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 306x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 706x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 434x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 452x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 427x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 394x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 533x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 597x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 576x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 373x | 28.04.2018

Stránka