Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 334x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 260x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 343x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 302x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 401x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 265x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 356x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 275x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 2020x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 306x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 252x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 565x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 348x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 373x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 347x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 323x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 430x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 463x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 457x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 301x | 28.04.2018

Stránka