Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 261x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 218x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 285x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 249x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 351x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 222x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 285x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 225x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 1407x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 261x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 208x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 437x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 271x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 304x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 293x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 262x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 351x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 372x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 365x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 251x | 28.04.2018

Stránka