Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 137x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 121x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 140x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 117x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 131x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 119x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 143x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 131x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 492x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 144x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 111x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 197x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 144x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 154x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 156x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 134x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 177x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 179x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 170x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 134x | 28.04.2018

Stránka