Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 242x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 202x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 249x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 216x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 291x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 198x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 245x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 208x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 1093x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 243x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 191x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 387x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 247x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 276x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 264x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 241x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 304x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 339x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 328x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 230x | 28.04.2018

Stránka