Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

64/2022

68,00 EUR šesťdesiatosem

Obec Višňové

Michalčáková Ivana

20.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

63/2022

68,00 EUR šesťdesiatosem

Obec Višňové

Michalčáková Ivana

19.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

62/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

majtánik Alojz

18.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

61/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Romančíková Janka

18.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

60/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Brozová Anna

18.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

59/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Kubicová Mária

18.05.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

58/2022

nul

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Višňové

18.05.2022

dodatok č. 1

57/2022

69 416,29 EUR šesťdesiatdevätisícštristošestnásť

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

17.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

56/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Ivana Drevenáková

17.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

55/2022

34,00 EUR tridsaťštyri

Obec Višňové

Janka Trávniková

16.05.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

54/2022

nul

T-MAPY

Obec Višňové

11.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

53/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Valiček Peter

11.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

52/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Vraňanová Jaroslava

11.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

51/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Beňo Valer

11.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

50/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Ing. Boris Gaško

04.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

49/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Začková Emília

04.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

48/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Majtanik Ľuboš

04.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

47/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Kubicová Anna

03.05.2022

Zmluva č. 3220428

46/2022

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Višňové

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.05.2022

zmluva o dielo

45/2022

1,94 EUR

Metrostav DS a. s., Košická 17180/49, 810 00 Bratislava

Obec Višňové

02.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

44/2022

7,00 EUR sedem

Obec Višňové

Michálková Anna

02.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

43/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Michálková Anna

02.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

42/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Zuščáková Antonia

02.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

41/2022

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Zuščáková Antonia

02.05.2022

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

40/2022

68,00 EUR šesťdesiatosem

Obec Višňové

Tvrdá Mária

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: