Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2020

Zmluva o prenájme so servisnými službami

2020/70

100,00 EUR sto

Obec Višňové

RICOH Slovakia

16.11.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/69

14,00 EUR štrnásť

Juraj Rosinec

Obec Višňové

16.11.2020

Dodato č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

2020/68

nul

Obec Višňové

Euro Dotácie

11.11.2020

Dohoda č. 20/25/010/49

2020/67

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2020

Dohoda č. 20/25P010/48

2020/66

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2020

dohoda č. 20/25/012/20

2020/65

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

04.11.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/64

34,00 EUR tridsaťštyri

MUDr. Mária Kolková

Obec Višňové

29.10.2020

zmluva o dielo

2020/63

8 460,12 EUR osemtisícšyristodvadsať EUR 12/cent

BRANO s. r. o.

Obec Višňové

16.10.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/62

34,00 EUR tridsaťštyri

Viera Ďurneková

Obec Višňové

07.10.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/61

7,00 EUR sedem

Irena Valíčková

Obec Višňové

29.09.2020

Dodatok č 1 k dohode 19/25/010/21

č. 1 k zmluve

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

29.09.2020

Dodatok č. 1 k dohode 19/25/010/24

č. 1 k zmluve

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

18.09.2020

kúpna zmluva

2020/60

52 560,00 EUR päťdesiatdatisícpäťstošesťdesiat

Obec Višňové

Marián Šupa

10.09.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/59

14,00 EUR štrnásť

Jozef Vojtyla

Obec Višňové

02.09.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/58

14,00 EUR štrnásť

Robert Jurčo

Obec Višňové

17.08.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/57

14,00 EUR štrnásť

Dominika Pivková

Obec Višňové

04.08.2020

zmluva o dielo

2020/56

43 004,94 EUR štaridsaťtritisícštyri EUR 94 CENT

ER-KONT, s. r. o.

Obec Višňové

21.07.2020

dodatok č. 1

2020/dodatok č. 1 k zmluva 2020/2

-4 700,00 EUR štyritisícsedemsto

Telovýchovná jednota

Obec Višňové

20.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/55

14,00 EUR štrnásť

Danka Vojtylová

Obec Višňové

20.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/54

7,00 EUR sedem

Milan Plavý

Obec Višňové

20.07.2020

Zmluva o dielo č. 53/2020

2020/53

46 918,21 EUR štyridsaťšesťtisícdeväťstoosemnást EUR 21/100

RBR ing. s.r.o.

Obec Višňové

17.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluva č. 50/2020

2020/50-dodatok č.1

null

Obec Višňové

MIVASOFT, spol. s.r.o

15.07.2020

kúpna zmluva

2020/52

31 242,52 EUR tridsaťjedentisícdvestoštyridsaťdva EUR 52/100

MONASTER, s.r.o

Obec Višňové

15.07.2020

kúpna zmluva

2020/51

22 333,80 EUR dvadsaťdvatisíctristotridsaťtri EUR 80/100

Obec Višňové

MIVASOFT, spol. s.r.o

15.07.2020

Kúpna zmluva č. 50/2020

2020/50

93 627,74 EUR deväťdesiatritisícšesťstodvadsaťsedem EUR74/100

Obec Višňové

MIVASOFT, spol. s.r.o

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: