Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/13

14,00 EUR štrnásť

Irena Stromčeková

Obec Višňové

24.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/12

14,00 EUR štrnásť

Mária Lašová

Obec Višňové

24.02.2021

zmluva o zabezpečení systému s odpadmi

2021/11

nul

Obec Višňové

Natur-Pack a. s.

18.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/10

34,00 EUR tridsaťštyri

Ľubica Šupejová

Obec Višňové

18.02.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/9

136,00 EUR stotridsaťšesť

Jirí Koričar

Obec Višňové

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 5/2021

2021/8

nul

Obec Višňové

obec Rosina

05.02.2021

Zluva o poskytnutí služieb

2021/7

nul

Obec Višňové

základná škola

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2021

2021/06

nul

Obec Višňové

obec Rosina

15.01.2021

Zmluva č. 1/2021

2021/5

1 000,00 EUR tisíc

Obec Višňové

kulturistický oddiel HERKULES

15.01.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/4

21,00 EUR dvadsaťjeden

Mgr. Mária Huzlíková

Obec Višňové

14.01.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/3

28,00 EUR dvadsaťosem

Pavol Strelička

Obec Višňové

14.01.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/2

5,00 EUR päť

Silvia Klanicová

Obec Višňové

05.01.2021

zmluva o dielo

2021/1

1,26 EUR stodvadsaťšesť 1,26/tona

Obec Višňové

MITTELHAM s. r. o

18.12.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

2020/74

nul

Obec Višňové

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

16.12.2020

zmluva o reklame

2020/73

240,00 EUR dvestoštyridsať

Obec Višňové

Profesionálny register

16.12.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/72

14,00 EUR štrnásť

Valica Milan

Obec Višňové

09.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2020/71

930,00 EUR deväťstotridsať

Obec Višňové

Galileo Corporation, 468, 925 06 Čierna Voda

03.12.2020

Zmluva o prenájme so servisnými službami

2020/70

100,00 EUR sto

Obec Višňové

RICOH Slovakia

16.11.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/69

14,00 EUR štrnásť

Juraj Rosinec

Obec Višňové

16.11.2020

Dodato č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

2020/68

nul

Obec Višňové

Euro Dotácie

11.11.2020

Dohoda č. 20/25/010/49

2020/67

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2020

Dohoda č. 20/25P010/48

2020/66

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2020

dohoda č. 20/25/012/20

2020/65

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

04.11.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/64

34,00 EUR tridsaťštyri

MUDr. Mária Kolková

Obec Višňové

29.10.2020

zmluva o dielo

2020/63

8 460,12 EUR osemtisícšyristodvadsať EUR 12/cent

BRANO s. r. o.

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: