Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2020

kúpna zmluva

2020/60

52 560,00 EUR päťdesiatdatisícpäťstošesťdesiat

Obec Višňové

Marián Šupa

10.09.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/59

14,00 EUR štrnásť

Jozef Vojtyla

Obec Višňové

02.09.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/58

14,00 EUR štrnásť

Robert Jurčo

Obec Višňové

17.08.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/57

14,00 EUR štrnásť

Dominika Pivková

Obec Višňové

04.08.2020

zmluva o dielo

2020/56

43 004,94 EUR štaridsaťtritisícštyri EUR 94 CENT

ER-KONT, s. r. o.

Obec Višňové

21.07.2020

dodatok č. 1

2020/dodatok č. 1 k zmluva 2020/2

-4 700,00 EUR štyritisícsedemsto

Telovýchovná jednota

Obec Višňové

20.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/55

14,00 EUR štrnásť

Danka Vojtylová

Obec Višňové

20.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/54

7,00 EUR sedem

Milan Plavý

Obec Višňové

20.07.2020

Zmluva o dielo č. 53/2020

2020/53

46 918,21 EUR štyridsaťšesťtisícdeväťstoosemnást EUR 21/100

RBR ing. s.r.o.

Obec Višňové

17.07.2020

Dodatok č. 1 k zmluva č. 50/2020

2020/50-dodatok č.1

null

Obec Višňové

MIVASOFT, spol. s.r.o

15.07.2020

kúpna zmluva

2020/52

31 242,52 EUR tridsaťjedentisícdvestoštyridsaťdva EUR 52/100

MONASTER, s.r.o

Obec Višňové

15.07.2020

kúpna zmluva

2020/51

22 333,80 EUR dvadsaťdvatisíctristotridsaťtri EUR 80/100

Obec Višňové

MIVASOFT, spol. s.r.o

15.07.2020

Kúpna zmluva č. 50/2020

2020/50

93 627,74 EUR deväťdesiatritisícšesťstodvadsaťsedem EUR74/100

Obec Višňové

MIVASOFT, spol. s.r.o

15.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/49

6,63 EUR šesť EUR 63/100

Oľga Valíčková

Obec Višňové

08.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/48

7,00 EUR sedem

peter Kavecký

Obec Višňové

08.07.2020

zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/47

7,00 EUR sedem

Jozefa Kubová

Obec Višňové

08.07.2020

zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/46

14,00 EUR štrnásť

Jozefa Kubová

Obec Višňové

01.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/45

34,00 EUR tridsaťštyri

Viera Vojtylová

Obec Višňové

01.07.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/44

14,00 EUR štrnásť

Janka Zábojníková

Obec Višňové

25.06.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/43

42,00 EUR štaridsaťdva

Dagmar Táborská

Obec Višňové

17.06.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/42

14,00 EUR štrnásť

Oľga Šimková

Obec Višňové

16.06.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/41

5,00 EUR päť

JUDr. Iveta Gálošová Bušová

Obec Višňové

11.06.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2020/40

1 000,00 EUR tisíc

Obec Višňové

kulturistický oddiel HERKULES

05.06.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

2020/39

NUL

RBR ing. s.r.o.

Obec Višňové

03.06.2020

Dodatok č. 1

2020/38

161 545,62 EUR stošetťdesiatjedentisícpäťstoštyridsaťpäť 62 CENT

RBR ing. s.r.o.

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: