Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.10.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/101

14,00 EUR štrnásť

Ing. Miriam Hlavatá

Obec Višňové

14.10.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/100

14,00 EUR štrnásť

Zdena Albrechtová

Obec Višňové

14.10.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/99

14,00 EUR štrnásť

Zdena Albrechtová

Obec Višňové

12.10.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/98

21,00 EUR dvadsaťjeden

Sventeková Marcela

Obec Višňové

29.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/97

21,00 EUR dvadsaťjeden

Dana Hejbalová

Obec Višňové

29.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/96

7,00 EUR sedem

Jaroslav Miklo

Obec Višňové

28.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/95

21,00 EUR dvadsaťjeden

Helena Majtaníková

Obec Višňové

27.09.2021

licenčná zmluva

č. 3 dodatok k zmluve 4/2013

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť /štvrťrok

Obec Višňové

MADE spol. s.r.o.

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/94

14,00 EUR štrnásť

Peter Zuščák

Obec Višňové

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/93

34,00 EUR tridsaťštyri

Darina Hradská

Obec Višňové

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/92

28,00 EUR dvadsaťosem

Marta Lašová

Obec Višňové

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/91

14,00 EUR štrnásť

Alena Miklová

Obec Višňové

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/90

14,00 EUR štrnásť

Martin Miklo

Obec Višňové

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/89

68,00 EUR šesťdesiatosem

janka Kučerová

Obec Višňové

22.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/88

68,00 EUR šesťdesiatosem

Jozefína Šimúnová

Obec Višňové

20.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/87

14,00 EUR štrnásť

Jaroslav Miklo

Obec Višňové

20.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/86

14,00 EUR štrnásť

Pavol Straňan

Obec Višňové

03.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/85

14,00 EUR štrnásť

Sventek Imrich

Obec Višňové

02.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/84

14,00 EUR štrnásť

Oľga Mitringová

Obec Višňové

02.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/83

14,00 EUR štrnásť

František Šupej

Obec Višňové

02.09.2021

Zmluva o nájme

2021/82

385,45 EUR tristoosemdesiatpäť 45/cent

Roľnícke družstvo

Obec Višňové

25.08.2021

Rámcová zmluva č. 3028/2021 o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu

2021/81

2 637 645,78 EUR

T+T a.s.

Obec Višňové

11.08.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/80

14,00 EUR štrnásť

Majtaniková Emília

Obec Višňové

11.08.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/79

14,00 EUR štrnásť

Majtaniková Emília

Obec Višňové

09.08.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/78

21,00 EUR dvadsaťjeden

Paur Stanislav

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: