Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.04.2020

Dohoda č. 20/25/060/105

2020/22

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

19.03.2020

Zmluva č. 3200513

2020/21

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Višňové

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/20

5,00 EUR päť

Anna Betakova

Obec Višňové

10.03.2020

Zamestnávateľská zmluva

2020/19

10,00 EUR desať

NN Tatra-Sympatia, d.d.

Obec Višňové

03.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/18

14,00 EUR štrnásť

Cecília Straňanová

Obec Višňové

02.03.2020

Dodatok č. 3

2020/17

nul

Obec Višňové

Natur-Pack a. s.

02.03.2020

Zmluva o dielo

2020/16

1 200,00 EUR tisícdvesto

Obec Višňové

JA-BL-KO ct, s.r.o.

27.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/15

34,00 EUR tridsaťštyri

Chovanová Oľga

Obec Višňové

21.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/14

7,00 EUR sedem

Ivana Maršalová

Obec Višňové

21.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/13

14,00 EUR štrnásť

Kufová Jolana

Obec Višňové

18.02.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2020/12

3 000,00 EUR tritisíc

Stredosl.energetika, ul.Republiky 5, 01047 Žilina

Obec Višňové

05.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/11

14,00 EUR štrnásť

Františka Turská

Obec Višňové

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2020/10

197 208,91 EUR

Obec Višňové

Ministerstvo pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR

29.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/9

102,00 EUR stodva

Kubica Dušan

Obec Višňové

24.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/8

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Miklo

Obec Višňové

24.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/7

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Miklo

Obec Višňové

21.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2020/6

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Stredosl.energetika, ul.Republiky 5, 01047 Žilina

Obec Višňové

21.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/5

14,00 EUR štrnásť

Milan Majtán

Obec Višňové

09.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/4

14,00 EUR štrnásť

Božena Beniačová

Obec Višňové

09.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/3

14,00 EUR štrnásť

Ján Chovanec

Obec Višňové

08.01.2020

Zmluva č. 2/2020

2020/2

25 500,00 EUR dadsaťpäťtisícpäťsto EUR

Obec Višňové

Telovýchovná jednota

03.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/1

34,00 EUR tridsaťštyri

Viera Vojtylová

Obec Višňové

06.12.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/60

7,00 EUR sedem

Helena Paurová

Obec Višňové

04.12.2019

Dodatok č. 2

2019/59

nula

Obec Višňové

Enviromnentálny fond

27.11.2019

Zmluva o dielo

2019/58

30 753,20 EUR tridsaťtisícsedemstopätdesiattri 20/100

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: