Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

2021/77

1 474,85 EUR tisícštyristosedemsesiatštyri 78 cent

TuCon a. s.

Obec Višňové

16.07.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/76

14,00 EUR štrnásť

Marián Tokár

Obec Višňové

14.07.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/75

14,00 EUR štrnásť

Štefánia Krkošová

Obec Višňové

09.07.2021

Nájomná zmluva

2021/74

20 338,23 EUR dvadsaťtisíctristotridsaťosem 23 cent

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

30.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/73

14,00 EUR štrnásť

Danka Holbojová

Obec Višňové

30.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/72

14,00 EUR štrnásť

Danka Holbojová

Obec Višňové

18.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/71

34,00 EUR tridsaťštyri

Katarína Gomolova

Obec Višňové

16.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/70

21,00 EUR dvadsaťjeden

Viera Sluková

Obec Višňové

16.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/69

14,00 EUR štrnásť

Oľga Gomolová

Obec Višňové

16.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/68

7,00 EUR sedem

Oľga Gomolová

Obec Višňové

16.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/67

7,00 EUR sedem

Oľga Gomolová

Obec Višňové

14.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/66

14,00 EUR štrnásť

Emília Kubová

Obec Višňové

14.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/65

21,00 EUR dvadsaťjeden

Emília Kubová

Obec Višňové

14.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/64

14,00 EUR štrnásť

Emília Kubová

Obec Višňové

14.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/63

14,00 EUR štrnásť

Anna Krajčiová

Obec Višňové

07.06.2021

Nájomná zmluva

2021/62

11 490,89 EUR jedenásťtisícštyristodeväťdesiat 89/100

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

02.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/61

5,00 EUR päť

Oľga Valíčková

Obec Višňové

02.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/60

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Pagáč

Obec Višňové

31.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/59

14,00 EUR štrnásť

Julian Majtanik

Obec Višňové

31.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/58

14,00 EUR štrnásť

Jolana Filipovičová

Obec Višňové

31.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/57

7,00 EUR sedem

Janka Rosincová

Obec Višňové

25.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/56

14,00 EUR štrnásť

Vincent Kurta

Obec Višňové

24.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/55

14,00 EUR štrnásť

Vladimír Broz

Obec Višňové

24.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/54

14,00 EUR štrnásť

Brozová Helena

Obec Višňové

20.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2021/53

7,00 EUR sedem

Vladimír Vraňan

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: