Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.08.2018

dodatok č. 1

2018/042

103 453,10 EUR strotritisícštyriškopäťdesiattri 10/100

Obec Višňové

Ministerstvo životného prostredia SR

16.08.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/040

14,00 EUR štrnásť

Oľga Kováčová

Obec Višňové

16.08.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebiska

2018/041

14,00 EUR štrnásť

Oľga Kováčová

Obec Višňové

09.08.2018

dodatok č. 2 k zmluve č. 2016/075

2018/040

Neuvedené

Obec Višňové

Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

16.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/039

Neuvedené

Obec Višňové

MADE spol. s.r.o.

02.07.2018

zmluva o odbornej a technologickej pomoci

2018/038

330,00 EUR tristotridsať

BROS Computing, s.r.o., 169, 010 03 Zádubnie

Obec Višňové

25.06.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/037

68,00 EUR šesťdesiatosem

Helena Lučaníková

Obec Višňové

21.06.2018

nájomná zmluva

2018/036

500,00 EUR päťsto

Jozef Husárik

Obec Višňové

20.06.2018

rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu

2018/035

6 912,88 EUR šestťisícdvanásť EUR 80/100 cent

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Višňové

20.06.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/034

34,00 EUR tridsaťštyri

Anna Buryová

Obec Višňové

18.06.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2018/033

305,21 EUR tristopäť eur 21/100 cent

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

29.05.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/032

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Rozália Plavá

14.05.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/031

14,00 EUR štrnásť

Mária Valová

Obec Višňové

11.05.2018

zmluva o reklame

2018/030

300,00 EUR Tristo

Obec Višňové

PK Doprastav a.s.

03.05.2018

dodatok č. 1

2018/029

Neuvedené

Obec Višňové

Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

27.04.2018

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/028

1 700,00 EUR Tisícsedemsto

Obec Višňové

Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba

27.04.2018

dodatok č. 1 k zmluve 2016/075

2018/027

Neuvedené

Obec Višňové

Ing. Mária Kasmanová

07.03.2018

Zmluvy rok 2012

Zmluvy rok 2012

0,00 EUR

podľa zoznamu

Obec Višňové

06.03.2018

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2017

Neuvedené

podľa zoznamu

Obec Višňové

05.03.2018

Zmluvy rok 2016

Zmluvy rok 2016

Neuvedené

podľa zoznamu

Obec Višňové

04.03.2018

Zmluvy rok 2015

Zmluvy rok 2015

Neuvedené

podľa zoznamu

Obec Višňové

03.03.2018

Zmluvy rok 2014

Zmluvy rok 2014

Neuvedené

podľa zoznamu

Obec Višňové

02.03.2018

Zmluvy rok 2013

Zmluvy rok 2013

Neuvedené

podľa zoznamu

Obec Višňové

01.03.2018

Zmluvy rok 2018

Zmluvy rok 2018

0,00 EUR

podľa zoznamu

Obec Višňové

28.02.2018

zmluva o poskytovaní služieb

PRO2-7/2018

Neuvedené

Obec Višňové

Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: