Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Nadmorská výška: 450 m n. m.
Okres: Žilina
Počet obyvateľov: 2980
Rozloha: 15,17 km²
Prvá písomná zmienka: 1393

 

Obec Višňové

 

VišňovéVišňové je obec na severozápade Slovenska v okrese Žilina. Žije tu 2980 obyvateľov. Obec leží na úpätí Lúčanskej Malej Fatry asi 8 km juhovýchodne od Žiliny. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. Vďaka zázračným uzdraveniam v kostole sv. Mikuláša koncom 17. storočia sa z neho stalo pútnicke miesto.

Záložky

03.12.2018

ROZSVIETENIE VIANOČNYCH STROMČEKOV

ROZSVIETENIE VIANOČNYCH STROMČEKOV

1. decembra 2018 sa konala slávnosť rozsvietenia vianočných stromčekov. Táto oslava má v našej obci už niekoľkoročnú tradíciu a sme radi, že z roka na rok sa akcie zúčastňuje čoraz viac obyvateľov, najmä rodín s malými deťmi. Po rozsvietení stromčeka pri kostole a pred kultúrnym domom, nás čakalo v sále KD občerstvenie, stánky s rôznymi výrobkami od miestnych obyvateľov a združení. Pre deti boli pripravené ručné dielne, kde si mohli vytvoriť rôzne vianočné dekorácie a zdobiť medovníčky. Atmosféru nastávajúcich Vianoc umocňovala vôňa vianočného pečiva, punču či vareného vínka. O program sa postaral pán Brxa s ukážkou tradičných hudobných nástrojov, Višňovanka a taktiež skupina našich višňovských muzikantov.

Detail

13.11.2018

KONCERT BABY BAND

KONCERT BABY BAND

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové v nedeľu 11. 11. 2018 pripravila koncert kapely BABY BAND v Kultúrnom dome vo Višňovom. Počas koncertu zazneli veselé a pútavé piesne, ktoré si deti zaspievali spolu s kapelou a zapojili sa do "ukazovačiek". Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom k uskutočneniu tejto peknej akcie.

Detail

05.11.2018

REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA 1

REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA

Jednou z tohtoročných nosných prác bola aj rekonštrukcia obecného cintorína. Zrenovovali sme ozvučenie, chodníky, vybudovali sociálne zariadenie za DOMOM NÁDEJE, spevnili plochy pod kontajnermi, vybudovali nové studničky. Návštevníci cintorína tak môžu v dôstojnejších podmienkach umiestniť vence, kvety, zapáliť sviečky a pomodliť sa za zosnulých. V blízkom období je naplánovaná i výmena osvetlenia. Vedenie obce sa chce touto cestou poďakovať členkám JDS za údržbu zelene v areáli cintorína. V posledné októbrové dni boli ukončené výkopové práce a betonáž základových pätiek pod nové lampy. "Chceli sme, aby na tohtoročný Sviatok všetkých svätých prichádzali Višňovčania na vysvietený cintorín."

Detail

24.10.2018

BUDOVANIE CHODNÍKOV

BUDOVANIE CHODNÍKOV

Cieľom vedenia obce je revitalizácia obecných ciest a budovanie chodníkov. Ako prvá etapa pre výstavbu nového chodníka bola vybratá časť, kde je frekvencia chodcov najvyššia a teda logicky i najväčšia nutnosť ochrany ich zdravia, od kostola sv. Mikuláša, ZŠ s MŠ až po obchod Coop Jednota. V druhej etape sa pokračovalo po hlavnej ceste po zastávku „Pagáč.“ V rámci budovania chodníkov boli vymenené i prístrešky autobusových zastávok. Zámerom je pokračovať v budovaní chodníkov popri hlavnej ceste v úsekoch, kde to bude z pohľadu projektovej dokumentácie možné.

Detail

09.10.2018

.

ÚCTA K STARŠÍM

Tak ako končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj staroba. Nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Prichádza jeseň života a človek spomína na minulosť. Mesiac október sa nesie v duchu úcty k našim starším spoluobčanom.

Detail

02.10.2018

.

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EÚ - kompostéry.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a projektu Podpora predchádzania vzniku BRKO v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Višňové zavádza nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi pre domácnosti, ktoré prejavia záujem. Ten bude spočívať v svojpomocnom zhodnocovaní tohto odpadu formou domáceho kompostovania.

Detail

19.09.2018

.

KONCERT MAROŠA BANGA

V sobotu sme si mohli vypočuť pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie koncert Maroša Bangu.

Detail

12.09.2018

.

OSLAVA DŇA OBCE

Dňa 8. 9. 2018 sa pri príležitosti 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci konala oslava DŇA OBCE.

Detail

04.07.2018

.

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY

30.6. 2018 bol p. starostkou otvorený tradičný futbalový turnaj o pohár starostu obce.

Detail

13.06.2018

.

MDD

Dátum 10. jún patril tým najmladším členom v našej obci - deťom.

Detail

ROZSVECOVANIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV

ROZSVECOVANIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV

.

KONCERT BABY BAND

KONCERT BABY BAND

.

ÚCTA K STARŠÍM

ÚCTA K STARŠÍM

.

KONCERT MAROŠA BANGA

KONCERT MAROŠA BANGA

.

OSLAVA DŇA OBCE

OSLAVA DŇA OBCE

.

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY

.

MDD

MDD

.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

.

Súťaž vo varení gulášu

Súťaž vo varení gulášu

.

Deň matiek

Deň matiek

.