Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Nadmorská výška: 450 m n. m.
Okres: Žilina
Počet obyvateľov: 2980
Rozloha: 15,17 km²
Prvá písomná zmienka: 1396

 

Obec Višňové

 

VišňovéVišňové je obec na severozápade Slovenska v okrese Žilina. Žije tu 2980 obyvateľov. Obec leží na úpätí Lúčanskej Malej Fatry asi 8 km juhovýchodne od Žiliny. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1396.

Záložky

13.06.2018

.

MDD

Dátum 10. jún patril tým najmladším členom v našej obci - deťom. Pani starostka, komisie OZ a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové pripravili pre naše deti deň plný smiechu a zábavy. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať tento deň. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a hry, tvorivé dielne, koncert uja Jana a veľa ďalších atrakcií, kde sa mohli deti do sýtosti vyšantiť. Nedeľné popoludnie bolo sprevádzané príjemnou hudbou DJ Richiho. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k uskutočneniu tejto peknej akcie.

Detail

04.06.2018

.

Uvítanie detí do života

Deti nás môžu naučiť tri dôležité veci: 1. Byť šťastní bez dôvodu. 2. Byť neustále zvedaví. 3. Vytrvalo za niečo bojovať. Preto sa dňa 30.5.2018 rodičia aj so svojimi bábätkami stretli na uvítaní detí do života. Celkovo bolo pozvaných 28 detí, z toho bolo 15 chlapcov a 13 dievčat. Mamičky dostali ružu ako symbol lásky, pamätné listy pre svoje detičky a finančný dar. O kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ. Adam Bičanovský, Šimon Cviček, Filip Damián Drozdík, Zara Ďurišová, Lena Gaitskell Nuñez, Sára Hrubošová, Eliška Husáriková, Daniel Jiříček, Elena Klanicová, Marína Koldžič, Tobias Kollár, Sebastián Krajči, Martin Krištof, Matúš Kubík, Laura Lakyová, Richard Loncko, Timea Loncková, Vanda Majtaníková, Andrej Makara, Simona Miklová, Vanesa Mináriková, Matej Paprčiak, Markus Rác, Oliver Stanislav Sopčiak, Alžbeta Špaková, Anna Vojtylová, Patrik Zicho, Peter Zuber.

Detail

24.05.2018

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

V rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu sa usilovne pokračuje i tento rok. V réžii obce sme s našimi pracovníkmi renovovali schodisko v kinosále. Tešíme sa aj z nového osvetlenia v estrádnej sále, o ktoré sa pričinili p. Oskar Paur a p. Gabriel Gáloš. Touto cestou im chcem poďakovať. (starostka obce M. Halaganová)

Detail

24.05.2018

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Zapojením sa do projektu EÚ a následným rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok bol našej obci schválený nenávratný finančný prostriedok vo výške 389 480,08 EUR na výstavbu materskej školy v rámci projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy a rozšírenie inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové“. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Detail

14.05.2018

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek je jeden z najkrajších sviatkov v roku . 13.5. 2018 bolo pripravené pre naše mamy slávnostné popoludnie. S kultúrnym programom prišli svojim mamám poďakovať naše deti a žiaci so ZŠ s MŠ Višňové. Pripravené bolo pohostenie, pre každú mamu červená ruža a malý darček.

Detail

Úradná tabuľa

18.06.2018 - 31.07.2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

18.06.2018 - 22.07.2018

Oznam pošty.

27.11.2017 - 31.12.2018

Dodatok k VZN 21 na rok 2018

19.06.2017 - 31.12.2018

Upozornenie seniorom

MDD

MDD

.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

.