Zmluvy
Faktúry
Objednávky
SúborNázovSumaDátum
Číslo zmluvy: ZML1
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: TECO Žilina
Dátum zverejnenia: 1.4.2011
Dátum vystavenia: 10.3.2011
Dátum splatnosti: 10.3.2011
Zmluva o dielo č.251/2011SP

ZML1
0.01 €1.4.2011
Číslo zmluvy: ZML2
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Mandatár Peter Janek
Dátum zverejnenia: 1.3.2011
Dátum vystavenia: 1.2.2011
Dátum splatnosti: 1.2.2011
Mandátna zmluva

ZML2
0.01 €1.3.2011
Číslo zmluvy: ZML3
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: L.Beniač, M.Beniačová
Dátum zverejnenia: 16.4.2011
Dátum vystavenia: 14.3.2011
Dátum splatnosti: 14.3.2011
Kúpna-predajná zmluva

ZML3
29.70 €16.4.2011
Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom el. komunikácie
ZML4
0.01 €1.4.2011
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve U658/2008
ZML5
0.01 €23.4.2011
Číslo zmluvy: ZML6
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Mikomix s.r.o.
Dátum zverejnenia: 16.4.2011
Dátum vystavenia: 25.3.2011
Dátum splatnosti: 25.3.2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.31/2010 a 41/2010 na stavbu "Telocvičňa"

ZML6
24524.34 €16.4.2011
Číslo zmluvy: ZML7
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: TES media s.r.o.
Dátum zverejnenia: 23.4.2011
Dátum vystavenia: 31.3.2011
Dátum splatnosti: 31.3.2011
Dodatok č.4 k Zmluve o prenájme káblového distrib. systému

ZML7
0.01 €23.4.2011
Číslo zmluvy: ZML8
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: František Valo
Dátum zverejnenia: 28.5.2011
Dátum vystavenia: 11.5.2011
Dátum splatnosti: 11.5.2011
Kúpna zmluva

ZML8
992.24 €28.5.2011
Číslo zmluvy: ZML9
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Mikomix s.r.o.
Dátum zverejnenia: 19.8.2011
Dátum vystavenia: 21.7.2011
Dátum splatnosti: 19.8.2011
Základná škola s MŠ Višňové - stavebné úpravy

ZML9
19981.56 €19.8.2011
Číslo zmluvy: ZML10
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Michal Gramata- Stavba
Dátum zverejnenia: 19.8.2011
Dátum vystavenia: 21.7.2011
Dátum splatnosti: 19.8.2011
Stavebný dozor pre stavbu "Základná škola s MŠ Višňové".

ZML10
150.00 €19.8.2011
Číslo zmluvy: ZML11
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Michal Gramata - Stavba
Dátum zverejnenia: 19.8.2011
Dátum vystavenia: 25.7.2011
Dátum splatnosti: 19.8.2011
Inžinierska činnosť súvisiaca s kolaudáciou stavby "Telocvičňa pri ZŠ Višňové"

ZML11
500.00 €19.8.2011
Číslo zmluvy: ZML12
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: TES Slovakia s.r.o.
Dátum zverejnenia: 28.8.2011
Dátum vystavenia: 27.7.2011
Dátum splatnosti: 31.12.2011
Zmluva o dielo č.12011 (oprava káblovej televízie)

ZML12
85750.19 €28.8.2011
Číslo zmluvy: ZML13
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Ing.Simona Pikusová UNIPOLIS
Dátum zverejnenia: 5.10.2011
Dátum vystavenia: 28.9.2011
Dátum splatnosti: 5.10.2011
Dodatok k zmluve č.3 (zmluva o nájme nebytových priestorov)

ZML13
0.00 €5.10.2011
Číslo zmluvy: ZML14
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Milan Šemľa, Juraj Šimko
Dátum zverejnenia: 12.10.2011
Dátum vystavenia: 30.9.2011
Dátum splatnosti: 30.9.2011
Kúpna zmluva

ZML14
462.00 €12.10.2011
Číslo zmluvy: ZML15
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: PK Doprastav a.s. Žilina
Dátum zverejnenia: 22.10.2011
Dátum vystavenia: 22.9.2011
Dátum splatnosti: 22.9.2011
Kúpna zmluva (PK Doprastav)

ZML15
0.00 €22.10.2011
Číslo zmluvy: ZML16
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Súkromná základná umelecká škola Bratislava
Dátum zverejnenia: 8.11.2011
Dátum vystavenia: 17.10.2011
Dátum splatnosti: 17.10.2011
Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

ZML16
239.04 €8.11.2011
Číslo zmluvy: ZML17
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: p. Buš, p. Martinková, p. Zábojník, p. Kurica, p. Funtíková, p.Machynová
Dátum zverejnenia: 23.11.2011
Dátum vystavenia: 26.10.2011
Dátum splatnosti: 26.10.2011
Kúpna zmluva p. Buš, p. Martinková, p. Zábojník, p. Kurica, p. Funtíková, p.Machynová

ZML17
9.01 €23.11.2011
Číslo zmluvy: ZML18
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: p. Pagáčová, p. Beniačová, p. Beniač
Dátum zverejnenia: 23.11.2011
Dátum vystavenia: 26.10.2011
Dátum splatnosti: 26.10.2011
Kúpna zmluva p. Pagáčová, p. Beniačová, p. Beniač

ZML18
27.00 €23.11.2011
Číslo zmluvy: ZML19
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: p. Machynová
Dátum zverejnenia: 23.11.2011
Dátum vystavenia: 26.10.2011
Dátum splatnosti: 26.10.2011
Kúpna zmluva p. Machynová

ZML19
115.41 €23.11.2011
Číslo zmluvy: ZML20
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: p. Laš, p. Lašová
Dátum zverejnenia: 23.11.2011
Dátum vystavenia: 26.10.2011
Dátum splatnosti: 26.10.2011
Kúpna zmluva p. Laš, p. Lašová

ZML20
12.00 €23.11.2011
Číslo zmluvy: ZML21
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: p. Pivko
Dátum zverejnenia: 23.11.2011
Dátum vystavenia: 7.11.2011
Dátum splatnosti: 7.11.2011
Kúpna zmluva p. Pivko

ZML21
12.00 €23.11.2011
Číslo zmluvy: ZML22
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: p. Slávik, p. Sláviková
Dátum zverejnenia: 23.11.2011
Dátum vystavenia: 26.10.2011
Dátum splatnosti: 26.10.2011
Kúpna zmluva p. Slávik, p. Sláviková

ZML22
124.61 €23.11.2011
Číslo zmluvy: ZML23
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: JUDr. František Beňo, advokát
Dátum zverejnenia: 15.1.2012
Dátum vystavenia: 30.12.2011
Dátum splatnosti: 15.1.2012
Nájomná zmluva

ZML23
166.00 €15.1.2012
Číslo zmluvy: ZML24
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: Urbion sk, s.r.o.
Dátum zverejnenia: 15.1.2012
Dátum vystavenia: 15.12.2011
Dátum splatnosti: 15.1.2012
Mandátna zmluva č.8/2011

ZML24
0.00 €15.1.2012
Číslo zmluvy: ZML25
Obednávateľ: Obec Višňové
Dodávateľ: TES Slovakia s.r.o.
Dátum zverejnenia: 29.1.2012
Dátum vystavenia: 30.12.2011
Dátum splatnosti: 30.12.2011
Doplnok č.1 k Zmluve o dielo 12011 zo dňa 29.7.2011

ZML25
0.00 €29.1.2012