Navigácia

Obsah

Pamiatky


Pamiatky Višňového


Napísal: D. Husárik
Spracoval: R. Kuba

Pamiatky

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
foto: archív D. Husárik

Majer (kaštieľ)

Asanovaná klasicistická kúria z polovice 19. storočia. Išlo o prízemnú kúriu s obdĺžnikovým pôdorysom, ktorá bola na konci 19. storočia prefasádovaná. Strecha bola manzardová (podobná ako pri farskej budove). V miestnostiach boli rovné stropy. Vstup do budovy zdobil portikus s iónskymi stĺpmi. Kaštieľ prešiel dobovými architektonickými úpravami. Bol postavený na starších základoch alebo jeho klasicistická koncepcia bola realizovaná v rámci prístavby k existujúcej stavbe. Kaštieľ vlastnili šľachtické rodiny: Révaiovci, Ján Zafiri (manželka Alžbeta Révaiová, druhá manželka Alžbeta Seto de Kasteli), Ordódyovci. Posledným súkromným vlastníkom bol veľkostatkár Rudolf Krupec. Pri kaštieli stála vstupná brána s vežičkou, v ktorej boli umiestnené strielne. Práve táto vežička mohla byť súčasťou pôvodnej budovy, keďže vykazuje jednoznačne iné štylistické stavebné prvky (barok, renesancia). Kaštieľ spolu s jednotraktovou hospodárskou budovou tvorili aj vojensky strategickú obrannú líniu. Majerský dvor bol využitý ako hospodárska a oddychová zóna (park). Kúria bola asanovaná v roku 1993.