Obsah

Internet


Pripojenie na internet pomocou káblovej televízie vo Višňovom

Vo Višňovom poskytujeme prostredníctvom rozvodov káblovej televízie vysokorýchlostné a dátovo neobmedzené pripojenie na internet. Ak máte záujem o prezeranie e-mailov, internetových stránok, počúvanie hudby, pozeranie filmov, ich sťahovanie alebo trávite voľný čas na sociálnych sieťach prípadne hraním online hier, stačí si vybrať vhodnú rýchlosť a magický svet internetu privedieme aj k Vám domov.


Výhody internetu poskytovaného spoločnosťou TES Media, s.r.o.

 • možnosť výberu rýchlosti podľa vlastnej potreby
 • dátovo a časovo neobmedzený vysokorýchlostný internet
 • rýchle zapojenie bez dlhých čakacích dôb
 • bezkonkurenčná cena

Zákazníkom umožňujeme výber zo štyroch internetových balíkov, ktoré sa od seba odlišujú rýchlosťou. Ideálne využitie jednotlivých rýchlostí, usporiadaných od najnižšej po najvyššiu:


Nízka

 • E-mail, sociálne siete
 • Nenároční užívatelia internetu


Vysoká

 • Online hry, sociálne siete, e- mail, sťahovanie súborov
 • Domácnosti, študenti


Vyššia

 • Sťahovanie súborov (hudba, video), online video, online hry, sociálne siete, e-mail
 • Nároční užívatelia internetu, domácnosti s viac počítačmi


Najvyššia

 • Sťahovanie a odosielanie veľkých súborov, online video, online hry, sociálne siete, e-mail
 • Nároční užívatelia internetu, domácnosti s viac počítačmi, firmy


V prípade, že máte záujem stať sa našim zákazníkom stačí, ak nás budete kontaktovať na tel. čísle 041/500 5409.

 

Zriadenie internetu

Ak máte záujem o internet poskytovaný spoločnosťou TES Media, s.r.o. môžete nás v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 kontaktovať na tel. čísle 041/500 5409, prípadne e-mailom: tes@tes-media.sk.

Na uvedených kontaktoch našim zamestnancom nahlásite základné údaje ako meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt. Následne Vám poštou, prípadne e-mailom zašleme Zmluvu o pripojení na poskytovanie dátových služieb, Všeobecné podmienky spoločnosti ako aj platnú tarifu. Jedno podpísané vyhotovenie Zmluvy je potrebné obratom poslať späť na adresu našej spoločnosti. Po jej doručení Vám bude internet zriadený do 10 pracovných dní, o čom Vás budú vopred informovať naši technickí pracovníci. Faktúra spolu s poštovou poukážkou na jej úhradu Vám bude doručená poštou po zriadení internetu.

Výška poplatku pri zriaďovaní internetu závisí od nasledovných skutočností:

 • záujemca má od spoločnosti TES Media, s.r.o. zriadenú prípojku na káblovú televíziu v tomto prípade zákazník platí iba aktivačný poplatok za zriadenie internetu podľa platnej tarify
 • záujemca nemá od spoločnosti TES Media, s.r.o. zriadenú prípojku na káblovú televíziu v tomto prípade zákazník zaplatí aktivačný poplatok za zriadenie internetu a poplatok za zriadenie prípojky podľa platnej tarify
 • doba viazanosti, ktorú si zákazník vyberá pri podpise zmluvy.

Zmena rýchlosti

Ak po zriadení IT pri jeho využívaní zistíte, že Vami zvolená rýchlosť pre Vás nie je postačujúca, je možné ju zmeniť. Pre zmenu rýchlosti je potrebné podpísať Dodatok k zmluve o zmene rýchlosti. Ak si rýchlosť zvyšujete, bude Vám táto zmena vykonaná bezplatne. V opačnom prípade, teda pri znížení rýchlosti, bude táto zmena spoplatnená podľa platnej tarify.


Výpoveď

Výpoveď Zmluvy o pripojení na poskytovanie dátových služieb musí mať písomnú formu a vlastnoručný podpis účastníka, s ktorým bola uzatvorená. K Vami podanej výpovedi Vám bude z našej strany zaslané písomné stanovisko.