Navigácia

Obsah

Užitočné telefonné čísla


Integrovaný záchranný systém
 • Záchranná zdravotná služba: 155, 112
 • Hasiči: 150, 112
 • Polícia: 158, 112

Informácie o telefónnych číslach
 • 1181

Ohlasovňa porúch
 • voda: 041 / 7071 729, 041 / 7243 146
 • plyn: 0850 111 727, 041 / 5142 424
 • elektrina: 0800 159 000

Organizácie
 • Obecný úrad: Janka Rosincová: 041 / 5972 381
 • Základná škola: Mgr. Ľubomír Šeliga: 041 / 5972 297
 • Materská škola: Bc. Iveta Turská: 041 / 5972 186
 • Rímskokatolícky farský úrad: JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD.: 041 / 5972 298
 • Pošta Višňové: 041 / 5972 290

 

 • Ambulancia praktického lekára: MUDr. Mária Dúhová: 041 / 5972 138
 • Ambulancia Rosina: MUDr. Bažíková Ľubomíra: 041 / 5983 287
 • Stomatologická ambulancia Rosina: MUDr. Šebová Miroslava: 041 / 5983 005