Navigácia

Obsah

Postupné vysporiadanie a rozšírenie obecných ciest

Typ: ostatné
Projekt obecných ciest a pozemkov

Čiastočné boli vykúpené pozemky pod časť obecnej cesty – časť ulice „Podvŕšie“, a to podľa geometrického plánu č. 30579864-79/2011 – majetkovo-právne usporiadanie parcely E-KN č. 2508 a C-KN č. 371/3.

Majetkovo-právne bola usporiadaná a rozšírená celá obecná cesta – ulica „Cintorínska horná“.

Pripravuje sa majetkovo-právne usporiadanie miestnych komunikácií v lokalite „Grundy“, a to podľa geometrických plánov č. 30579864-83/2013 – parcela C-KN č. 2633/209 a č. 30579864-84/2013 – parcela C-KN č. 2633/37, č. 2633/ 179 a č. 2633/164. Podľa týchto geometrických plánov budú vytvorené nové obecné cesty v lokalite Grundy v šírke 6 m.

Usporiadaný bol obecný pozemok C-KN č. 651/12, 652/5.

Zriadenie troch trafostaníc a rozšírenie siete NN v roku 2013 zrealizoval investor SE Žilina v lokalite Višňové – Kúty, Višňové – Pod Vrchom, Višňové – pod cintorínom.


Vytvorené: 23. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2018 10:11
Autor: Správca Webu