Navigácia

Obsah

Nový asfaltový koberec na ulici „Štafny vŕšok“

Typ: ostatné
Asfaltový koberec

Prebiehajúca fáza projektu: Projekt ukončený

V mesiacoch máj, jún vykonal člen stavebnej komisie Karol Kosa pasportizáciu ulíc vo Višňovom. Na jej základe sa vedenie obce spolu s poslancami OZ Višňové dohodli na oprave obecných komunikácií, ktoré sú v najhoršom stave.
Ako prvú vytýčili ulicu Štafný vŕšok. Pri rozhodovaní sa bral do úvahy fakt, že táto ulica má hustú zástavbu s malým počtom voľných pozemkov, je zničená neodbornými rozkopávkami a upadnutá v dôsledku opravy kanalizácie.
Vedenie obce pred opravou povrchu cesty oslovilo prevádzkovateľov, ktorí majú v telese cesty položené inžinierske siete s cieľom zistiť, či nebudú v nasledujúcich rokoch vykonávať revízne opravy. Keďže ani jeden z prevádzkovateľov neplánuje rekonštrukciu inžinierskych sietí v nasledujúcich rokoch, pristúpilo sa k samotnej oprave povrchu cesty.
Vedenie obce pomocou informačných letákov oslovilo všetkých dotknutých obyvateľov s možnosťou „objednať si“ úpravu povrchu aj v okolí svojich vstupných brán za alikvotnú finančnú čiastku. V snahe vytvoriť jednoliaty asfaltový koberec na čo najdlhšom úseku a bez zaťaženia vymedzeného rozpočtu určeného na opravu tejto cesty, rokovala p. starostka Halaganová s firmou Doprastav. Sponzorsky prispeli časťou materiálu za čo im vedenie obce ďakuje. Rovnako využilo vedenie obce možnosť ušetriť financie zapojením aktivačných pracovníkov, ktorí pod odborným dohľadom dvíhali kanalizačné zvršky a vodovodné hydranty, betónovali ich okolie, čím sa ušetrila značná finančná časť. Pracovníkom ŽSC, ktorí uskutočnili opravu cesty ďakujeme za kvalitnú prácu, ústretovosť k občanom a ich požiadavkám.
V budúcnosti plánujeme podobným spôsobom postupne opravovať ďalšie lokality.


Priebeh realizácie:
Oprava povrchu cesty

Oprava povrchu cesty "Štafny vŕšok"


Vytvorené: 23. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2018 10:03
Autor: Správca Webu