Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Višňové

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 5

O príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni

2014 VZN 5 podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni.pdf Stiahnuté: 220x | 27.04.2018

Doplnok číslo 1

VZN4d1.pdf Stiahnuté: 185x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 4

O miestnych poplatokoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2014 VZN_4_ o_kom_odpade_a_drobnom_stav_odpade.pdf Stiahnuté: 285x | 27.04.2018

Doplnok č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce

VZNc3doplnok1.pdf Stiahnuté: 196x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 3

O určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce

2014 VZN 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce.pdf Stiahnuté: 200x | 27.04.2018

O miestnych daniach

VZN_2-2010.pdf Stiahnuté: 253x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 2

O miestnych daniach

2014 VZN 2 o Miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 392x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 2012

Územný plán obce Višňové, zmena a doplnok č.2

viszad2n..pdf Stiahnuté: 214x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 2003

Záväzná časť územného plánu obce

VZN uzemny plan..pdf Stiahnuté: 235x | 27.04.2018

Stránka