Navigácia

Obsah

Komisia finančná a správy obecného majetku

Organizačné zaradenie

Obec Višňové > Komisie > Komisie 2014 - 2018

Predseda: Mgr. Zuzana Bolibruchová
Tajomník: Ing. Mária Hubertová
Člen: Monika Bitušiaková

Predmet činnosti:

Finančná komisia je kontrolným, iniciatívnym a poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý v spolupráci s kontrolórom obce sleduje čerpanie rozpočtu obce a vypracováva stanoviská k záverečnému účtu obce. Posudzuje dodržiavanie VZN obce a vnútorných predpisov v oblasti financovania , majetku obce a jeho inventarizácie.

Úlohy komisie:

  •  Predkladať návrhy pri zostavovaní finančného rozpočtu obce.
  • Členovia komisie budú poverení ako dielčí členovia inventarizačnej komisie.
  • Vyjadriť stanovisko k záverečnému účtu obce.
  • Predkladať OZ návrhy finančných výpomocí pre občanov.
  • Plniť uznesenia OZ.
  • Spolupracovať s hlavným kontrolórom obce.

Ďalšie úlohy komisie budú aktuálne dopĺňané podľa potreby.

Komisia zasadá podľa potreby. Zvoláva ju predseda komisie. Podnety, návrhy, problémy v pôsobnosti komisie môžu občania adresovať jej členom osobne, prípadne zaslať na mailovú adresu predsedu komisie:  zuzanabolibruchova@gmail.com

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Bolibruchová Zuzana, Mgr.Predseda
Hubertová Mária, Ing.Tajomník
Bitušiaková MonikaČlen

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 10.10.2018 Stiahnuté: 169x | Dátum vloženia: 16.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 22.11. 2017 Stiahnuté: 166x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 25.5. 2015 Stiahnuté: 151x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 28.2. 2018 Stiahnuté: 273x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 5.12. 2016 Stiahnuté: 182x | Dátum vloženia: 26.04.2018