Navigácia

Obsah

Pečať


Pečať


Pečať Obce Višňové tvorí erb obce s nápisom obec Višňové.

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

Pečať uschováva starosta obce.