Obsah

Realizované projekty

Rok 2017


 

Správy

OPTIMALIZÁCIA TRIEDENIA ODPADU 1

OPTIMALIZÁCIA TRIEDENIA ODPADU

V rámci žiadosti o poskytnutie prostriedkov z recyklačného fondu bol náš projekt "Optimalizácie triedeného zberu odpadov v obci Višňové" podporený sumou 22 852 €. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ROZHLASU 1

REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ROZHLASU

Obec získala dotáciu vo výške 10 000 EUR na rekonštrukciu a opravu obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

KRIŽOVATKA A CHODNÍK PRI KOSTOLE

Obec pristúpila k bezpečnostným opatreniam a to stavebným úpravám križovatky pri kostole. Chce tak zvýšiť bezpečnosť hlavne chodcov, návštevníkov kostola sv. Mikuláša, deti navštevujúcich základnú a materskú školu.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
SPEVNENÁ PLOCHA PRI ZŠ S MŠ 1

SPEVNENÁ PLOCHA PRI ZŠ S MŠ

Pri základnej škole bola vybudovaná spevnená plocha, ktorá ma slúžiť pre zaparkovanie vozidiel rodičov žiakov, učiteľov a návštevníkov kostola sv. Mikuláša v našej obci.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Obec v tejto réžií stále pokračuje. Ukončená je prestavba a nové zariadenie kuchyne, brúsili sa parkety v prísalí ( postupne aj v estrádnej sále). Ďalej sa vykonala opráva zadného schodiska. Naďalej sa budú vykonávať ďalšie práce k zveľadeniu interiéru kultúrneho domu.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
SPEVNENÁ PLOCHA PRI CINTORÍNE 1

SPEVNENÁ PLOCHA PRI CINTORÍNE

V rámci skvalitnenia služieb bola vybudovaná spevnená plocha na severozápadnej časti cintorína, kde si môžu návštevníci cintorína zaparkovať svoje vozidlá.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu